Jedynka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

"Jedynka", to szlak komunikacyjny biegnący wzdłuż całego kraju. Droga ta za sprawą wybudowanej autostrady A1 stała się drogą krajową nr 91, ale nadal funkcjonuje w świadomości użytkowników jako "Jedynka". Zaczyna się w Porcie Gdańskim, potem przebiega obok Stoczni, a kończy się po ponad 600 kilometrach w Cieszynie na przejściu granicznym. Interesują mnie wszystkie aspekty wizualne związane z drogą, która wydaje mi się najbardziej interesująca w lokalnych kontekstach, gdzie bezpośrednio wpływa na życie ludzi. W miastach jest ona jednym z wielu równorzędnych elementów, a w terenie podmiejskim czy wiejskim ma inną rangę, jest osią, kręgosłupem świata. Rejestruję motywy związane nie tylko bezpośrednio z drogą, ale też zmieniający się pejzaż i przede wszystkim ludzi pracujących przy / dzięki Jedynce; pracowników stacji benzynowych, myjni, barów, restauracji, kierowców tirów, policjantów, funkcjonariuszy Inspekcji Drogowej, rozlepiaczy billboardów, sprzedawców runa leśnego, właścicieli i pracowników różnych biznesów związanych z drogą czy mieszkańców najbliższych okolic. Coraz częściej spotykałem też osoby, których imiona, Pham, Duong, Simona, Ahfisa, Jogdar, Muhhamad, wskazują, że są przybyszami, i choć nie zawsze zgodzili się na pozowanie do zdjęć, to z rozmowy z nimi wynikało, że ich pobyt nie jest tu chwilowy. Zwracam też uwagę na nieustanną transformację przestrzeni, którą doświadczam, obserwuję i staram się rejestrować. Jednym z wielu powodów zmian jest powstanie autostrady, która nie tylko zamieniła DK1 na DK91, ale wywołała wiele zjawisk interesujących nie tylko dla fotografii. Ten cykl zdjęć, przez rozległość i różnorodność obszaru, który dokumentuje, staje się opowiadaniem o współczesnej Polsce.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                         

Andżelika i Marcin

                           

Mieczysław

                                     

Włodziemierz

                                 

Krzysztof

                             

Grzegorz

                         

Rafał

                         

Andrzej

                                                             

Anna

                                         

Maciej - współwłaściciel zajazdu Route One

                     

Ryszard

                     

Waldemar - właściciel kuźni

                                 

Tamara i Tymon

                             

Kamil

                     

Jarosław

                         

Małgorzata i Dawid

                     

Agata

                     

Jodkar i Łukasz

                     

Joanna

                     

Paweł

                                                     

Maciej