To nie są liście, to nie jest trawa, to nie są drzewa

 

   

     

     

     


Fotografowane przeze mnie elementy natury są reprezentacją pewnych odczuć, które mnie niepokoją, ale jednocześnie interesują.
Projekt zajmuje się pojęciami chaosu i porządku. Stanami hibernacji i rozwoju. Konfliktem między bezwładną materią a duchem,
"pędem życiowym - Élan vital", niosącym energię tworzenia.
Za Henri Bergsonem: walka materii i ducha sprawia, że świat nie może osiągnąć formy ostatecznej, że jest wciąż w fazie tworzenia się,
wciąż "staje się", a ów proces jest właśnie rzeczywistością, której ludzie doświadczają i którą poznają.